Beveiligd
Beveiligde omgeving Nog vragen? 0800 - 022 99 99

Disclaimer Staatsloterij Goed om te weten

Algemeen
Staatsloterij B.V. (hierna "Staatsloterij") besteedt constante zorg en aandacht aan de samenstelling van haar websites om de informatie daarop correct en up-to-date te houden. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze websites wordt gepubliceerd onvolledig, onjuist en/of niet up-to-date is. Staatsloterij is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de informatie op de websites die niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.

Woord- en beeldmerken
Alle woord- en beeldmerken op deze internetsite zijn eigendom van de Staatsloterij tenzij anders aangegeven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Staatsloterij is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Elk gebruik dat niet geoorloofd is wordt beschouwd als merkinbreuk en kan met alle mogelijke juridische middelen worden bestreden.

Auteursrechten
Op alle websites van Staatsloterij is het auteursrecht van toepassing. Gebruik van informatie van (delen van) de webpagina's zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Staatsloterij, inclusief het zogeheten doorlinken naar websites van derden, is niet toegestaan. Elke vorm van ongeoorloofd gebruik van de webpagina's van Staatsloterij wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht en kan met alle juridische middelen worden bestreden.